Tříkomorový septik

Pro instalaci septiků je nutno dodržet národní nebo jiné předpisy a pokyny výrobce. Odtokové potrubí ze septiku musí mít sklon minimálně 0,5%. S ohledem na velikost septiku je nejmenší jmenovitá světlost přítoku a odtoku DN 100 ≤ 6 ( m3 ) a DN 150 > 6 ( m3 ). Přítokové a odtokové potrubí musí být navrženo tak, aby ani při maximálním průtoku nedošlo k přetížení ani ke vzdutí na přítoku. Aby bylo zabráněno tvorbě bioplynu, musí být septik a přítokové potrubí vhodným způsobem odvětráno. Upřednostňuje se gravitační přívodní systém. Pokud to není možné, musí být použit systém přečerpávání. Pro gravitační systém musí být mezi septikem a rozdělovací šachtou zajištěn minimální sklon 0,5%. Před osazením septiku je vhodné zvážit použití lapáku tuku. Zemní infiltrační systém se doporučuje budovat pokud možno těsně k úrovni terénu. Rozváděcí infiltrační potrubí musí být uloženo do filtračního materiálu otvory směrem dolů.

 

Pro zatížení zemním tlakem platí:

svislá složka : h x 18 ( kN.m -2 ) objemová tíha zeminy 18 ( kN.m -2 )
vodorovná složka : K x D x 18 ( kN.m -2 )


Kde:

K: Součinitel vnitřního úhlu tření pro různé druhy zemin.

K = 0,33 písek

K = 0,27 štěrk

K = 0,50 ostatní zásypové materiály

D: Vzdálenost mezi povrchem terénu a bodem, kde zatížení působí.

h: Výška nadloží.

 

Pro zatížení vodním tlakem platí:

svislá složka : H w x 10 ( kN.m -2 )
objemová tíha vody: 10 ( kN.m -2 )
nejvyšší vodorovná složka: D x 10 ( kN.m -V )
H w : výška hladiny spodní vody.


Do septiku není dovoleno přivádět dešťové vody. Pro vypouštění odpadních vod ze septiku do kanalizace pro veřejnou potřebu je nutné povolení vodoprávního úřadu ( zákon č. 274/2001 Sb.). Zákon 254/2001 Sb. pak udává podmínky vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.


Návrh velikosti septiku: V = a . n .q . t

Kde:

V: Objem septiku ( m 3 ).

a: Součinitel vyjadřující kalový prostor ( 1,5 ).

n: Počet připojených obyvatel.

q: Specifická potřeba vody ( m 3.obyv. -1.d -1 ).

t: Doba zdržení ( 3 – 5 dní ).

 

Tříkomorové septiky Vám nabízíme v těchto variantách : 

 

Tříkomorové septiky samonosné

Samonosné tříkomorové septiky rozhodně nepoužívejte do míst s výskytem spodní vody a jílu! Septik usazujeme na vytvrdlou železobetonovou desku. Tento typ není dovoleno zatěžovat žádnými vnějšími tlaky z jakékoli strany, které mohou být způsobeny například vodou nebo blízkostí příjezdových cest a komunikací! Septik usazujeme na vytvrdlou 15 cm vysokou železobetonovou desku a po obvodu obsypáváme přesátou zeminou anebo pískem. Velmi žádaná varianta pro svoji rychlou a jednoduchou instalaci. Pouze pochozí.

 

Tříkomorové septiky k obetonování

Septiky k obetonování jsou vhodné do míst s vyšším statickým zatížením nebo do míst, kde není možno použít samonosnou verzi. Nepoužívejte do míst s výskytem spodní vody a jílovité půdy. Statiku nádrže nezajišťuje její konstrukce, ale beton. Septik usazujeme na vytvrdlou železobetonovou desku. V případě většího statického zatížení v okolí (pohyb nákladních automobilů) je nutné obetonování konzultovat se statikem, který navrhne zhotovení betonového věnce okolo nádrže.

 

Tříkomorové septiky dvouplášťové

Tento výrobek se může použít i do míst, kde se vyskytuje spodní voda a jílovitá půda. Vyztužený plášť slouží jako takzvané ztracené bednění. Oproti výrobkům určeným k obetonování a samonosným produktům obsahuje dvouplášťový septik na vnější spodní straně výztuhy, které se spolu s protaženými ocelovými pruty usadí do měkkého betonu. Vybetonováním vnitřního mezipláště získáme septik se statickými vlastnostmi betonových septiků jako je např. únosnost, odolnost proti tlaku zeminy.

 

Tato karta je chráněna autorským zákonem včetně textu nebo jeho částí. Toto dílo nesmí být bez souhlasu užíváno.
© 2018 plastove-nadrze.com

Kategorie Výrobci

Provozovatel webu, Martin Mravec, se sídlem Tyršova 194, 675 21 Okříšky, IČ: 60405589, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím