Jímka (žumpa)

Žumpa je bezodtoková podzemní nádrž sloužící k zachycování a uchovávání odpadní vody z objektu. Z technologického hlediska k nim přiřazujeme i akumulační jímky nebo nádrže sloužící k jímání toxických odpadních vod. Do žump se přivádí výhradně odpadní splaškové vody. Nesmí se do nich přivádět povrchové, srážkové, pramenité, podzemní nebo chladicí vody či kondenzované vody.

 

Akumulované splaškové odpadní vody pravidelně vyvážíme k hygienicky nezávadnému zneškodnění.


Umístění žumpy musí být vždycky takové, aby k ní byl volný buď přístup nebo příjezd. Pokud je žumpa umístěna v blízkosti objektu, je minimální vzdálenost mezi vnější stěnou žumpy a vnější stěnou objektu 1,0 ( m ).


Nejmenší vzdálenost žumpy včetně přítokového potrubí od domovních studní pro zásobování vodou je:

5 m – málo propustné prostředí

12 m – propustné prostředí

 

Nejmenší vzdálenost žumpy včetně přítokového potrubí od veřejných a neveřejných studní pro zásobování vodou je:

12 m – málo propustné prostředí

30 m – propustné prostředí


Vnitřní prostor žumpy má být odvětrán přítokovým potrubím připojené vnitřní kanalizace a jejím větracím potrubím. Nebo samostatným větracím potrubím vyvedeným nad střechu odvodňované budovy a ukončeným ventilační hlavicí. Minimální světlost větracího potrubí má být 100 ( mm ). Požadavku odvětrání žumpy nevyhovuje provedení větracího potrubí ukončeného pod střechou přivzdušňovacím ventilem.

 

Odpadní vody ze žumpy není dovoleno vypouštět ani ve zředěném stavu do vodních recipientů nebo odvodňovacích příkopů, ani jimi nelze přihnojovat v době vegetace zahrady, louky a pole. Způsob likvidace splašků ze žumpy musí být v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a s požadavky městské ČOV, do které jsou splašky přiváženy k likvidaci. Objem splaškových odpadních vod ze žump dovážených do městské ČOV nemá být větší než 10% skutečného denního přítoku odpadních vod, pokud není zvolen zvláštní režim provozu čistírny, přičemž se musí množství a znečištění dovážených odpadních vod zahrnout do výpočtů čistírny.

 

Velikost akumulačního prostor žumpy: V = n . q . t

Kde:

V: Velikost akumulačního prostoru ( l ).

Při výpočtu objemu žumpy se má přihlédnout k objemu fekálního vozu a doporučuje se počítat s rezervou na zabezpečení nadprůměrné spotřeby vody. Kromě žump pro nesplachované záchody je vhodné minimální objem žumpy navrhnout 3 (m 3 ).

n: Počet připojených obyvatel.

t: Časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech.

Interval vyprazdňování žumpy navržený pro výpočet se musí v návrhu zdůvodnit.

q: Specifické průměrné denní množství odpadních vod vypouštěných do žumpy ( l.obyv. -1.d -1 ).

Stanovuje se pro individuálního odběratele na základě místních podmínek a průzkumu, odborným odhadem, výpočtem potřeby vody provedeným individuálním rozborem či podle skutečného výkazu spotřeby vody v řešeném území.

 

Jímky (žumpy) vyrábíme ve třech variantách :

 

Jímky samonosné 

Všechny samonosné jímky rozhodně nepoužívejte do míst s výskytem spodní vody a jílu! Jímku usazujeme na vytvrdlou železobetonovou desku. Tento typ jímky není dovoleno zatěžovat žádnými vnějšími tlaky z jakékoli strany, které mohou být způsobeny například vodou nebo blízkostí příjezdových cest a komunikací! Po instalaci do země a následném obsypu je pouze pochozí.

 

Jímky k obetonování

Tyto jímky jsou vhodné do míst s vyšším statickým zatížením nebo do míst, kde není možno použít samonosnou jímku. Nepoužívejte do míst s výskytem spodní vody a jílovité půdy. Statiku nádrže nezajišťuje její konstrukce, ale beton. Jímku usazujeme na vytvrdlou železobetonovou desku. V případě většího statického zatížení v okolí (pohyb nákladních automobilů) je nutné obetonování konzultovat se statikem, který navrhne zhotovení betonového věnce okolo nádrže.

 

Jímky dvouplášťové

Jak název napovídá, jedná se o jímku s mezipláštěm. Tento výrobek se může použít i do míst, kde se vyskytuje spodní voda a jílovitá půda. Vyztužený plášť slouží jako takzvané ztracené bednění. Oproti výrobkům určeným k obetonování a samonosným produktům obsahuje dvouplášťová jímka na vnější spodní straně výztuhy, které se spolu s protaženými ocelovými pruty usadí do měkkého betonu. Vybetonováním vnitřního mezipláště získáme jímku (žumpu) se statickými vlastnostmi betonových žump jako je např. únosnost, odolnost proti tlaku zeminy.

 

Tato karta je chráněna autorským zákonem včetně textu nebo jeho částí. Toto dílo nesmí být bez souhlasu užíváno.
© 2018 plastove-nadrze.com

 

Kategorie Výrobci

Provozovatel webu, Martin Mravec, se sídlem Tyršova 194, 675 21 Okříšky, IČ: 60405589, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím